top of page

Privacy Statement

Privacy policy

 

Door het bezoeken van onze website laat je gegevens achter die wij, HAPPY COACH, kunnen gebruiken. In deze privacy policy maken we graag duidelijk hoe wij hier mee omgaan, wat we met deze verzamelde gegevens doen én waarom.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

HAPPY COACH kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van HAPPY COACH, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan HAPPY COACH verstrekt. HAPPY COACH kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Jouw voor- en achternaam

- Jouw adresgegevens

- Jouw telefoonnummer

- Jouw e-mailadres

- Jouw IP-adres

 

Waarom HAPPY COACH  jouw gegevens gebruikt

HAPPY COACH verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of op basis van een gerechtvaardigd belang zoals (re)marketingdoelstellingen, en/of in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Hoe lang HAPPY COACH gegevens bewaart

HAPPY COACH bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen

HAPPY COACH verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van HAPPY COACH worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. HAPPY COACH gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics & Facebook-pixel

HAPPY COACH maakt gebruik van Google Analytics en Facebook-pixel om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken, hoe effectief de Adwords- en Facebook-advertenties van HAPPY COACH zijn en omwille van (re)marketingdoelstellingen. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google en Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Facebook voor meer informatie.

 

Google en Facebook kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens hen verwerken. HAPPY COACH heeft hier geen invloed op en heeft geen toestemming gegeven om via HAPPY COACH verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek hiervoor sturen naar Karine Plas, Data Protection Officer van HAPPY COACH via karine@happycoach.be. HAPPY COACH zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging

HAPPY COACH neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, meldt HAPPY COACH deze zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat het er kennis van heeft genomen, aan de Privacycommissie, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

 

Voor meer informatie wenst over de beveiliging van door HAPPY COACH verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Karine Plas, Data Protection Officer van HAPPY COACH

 

HAPPY COACH is als volgt te bereiken:

Brouwerij Loriersstraat 2, 3320 Hoegaarden

BTW 0704 555 144

TEL. 0495 55 75 02

E-mail: karine@happycoach.be

bottom of page