NLP Master Practitioner

flexibiliteit en kracht

De NLP master-practitioner bouwt verder op de practitioner. 

Het beïnvloeden van je eigen ervaring en communicatie wordt meer en meer een vanzelfsprekendheid. Je staat op een andere manier in de wereld en de master biedt jou de kans om te onderzoeken hoe ver je kan en wilt gaan in het ontwikkelen van jouw flexibiliteit en het handelen vanuit je persoonlijke kracht. 

Leven naar je eigen waarden en normen, weten wat jij wilt zijn thema's die heel sterk aan bod komen in deze vervolgopleiding. 

Veel mensen zoeken naar zinvolheid van het leven door 'iets terug te doen', door dienstbaar te zijn. 

De masteropleiding draagt hieraan bij door te zorgen voor een sterke IK die de moed heeft om eigen keuzes te maken. 

Wat doen we in die 15 dagen master practitioner

In deze opleiding gaat we echt naar de kern van NLP! 
Hoe doe je wat je doet?

NLP is ontstaan vanuit het observeren en bestuderen van experts, leren van een model of 'model leren'. 

We doorlopen het volledige neurologische proces van observatie, informatie verwerking tot (gewenst) automatisch gedrag. Kennis van dit proces geeft je de kans om jouw efficiëntie te verhogen, om sneller nieuwe competenties aan te leren en om makkelijker bij te sturen als je niet het gewenste resultaat bereikt. 

Je komt dichter bij je eigen persoonlijke kracht doordat je veel bewuster keuzes maakt over het huidige nut van je patronen, zowel op vlak van je gedachten, je emoties, je gedrag en natuurlijk ook je communicatie met anderen. 

Wat kan je zeker na een NLP master opleiding? 

  • Je stapt moeiteloos in een niet - oordelende houding

  • Je hebt een sterk zelfbewustzijn

  • Je communiceert bewust en doelgericht

  • Je laat de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de ander bij de ander

  • Je detecteert waar jij of anderen aan efficiëntie verliezen en kan bijsturen

  • Je hebt een positieve blik op groei en verandering

  • Je hebt toegang tot je eigen innerlijke rust

  • Je hebt een groeiend gevoel van leiderschap over je eigen leven

Vanwege de corona-stop in 2021 is er toen geen practitioner opgestart, waardoor er in 2022 ook geen master practitioner opstart. 

Data voor 2023 volgen nog.